اخبار شورایعالی تهیه کنندگان سینما فعلا دبیر ندارد!

شورایعالی تهیه کنندگان سینما فعلا دبیر ندارد!

700تعداد نمایش:
1396/08/11تاریخ:

در برخی رسانه ها و فضای مجازی خبری منتشر شد بود مبنی بر اینکه منوچهر شاهسواری به عنوان دبیر شورای عالی تهیه کنندگان سینما جایگزین مهرداد فرید شده است.

غلامرضا موسوی با حضور در غرفه خبرگزاری ایلنا در نمایشگاه مطبوعات با اشاره به پایان دوره دبیری مهرداد فرید در شورای عالی تهیه کنندگان گفت: ما انتخابات برای انتخاب دبیر جدید را در  شورای عالی تهیه کنندگان برگزار نکرديم  و از آنجایی که دوره مهرداد فرید نیز در این شورا به اتمام رسیده بود باید تصمیم جدیدی می گرفتیم.

وی ادامه داد: هم اکنون فردی با عنوان دبیر جدید انتخاب نشده است و کارهای دبیرخانه و مسئولیت های دبیر به صورت جمعی انجام می شود و هر کدام از اعضایی که عضو هیئت اجرایی هستند مسئولیت و کارها را انجام می دهند.

وی ادامه داد: منوچهر شاهسواری عضو هیئت اجرایی است اما ایشان به دلیل اینکه مسئولیت مدیرعاملی خانه سینما را دارند دبیری شورای عالی تهیه کنندگان را قبول نکردند ضمن آنکه علاقمند نیز نبودند تا این سمت را بپذیرند.

موسوی افزود: قطعا در دو ماه آینده انتخابات برگزار می شود و دبیر جدید معرفی می شود ولی تا آن زمان کارها بین اعضای هیئت اجرایی تقسیم شده و هیچ فعالیتی در زمین نمی ماند.

اخبار