به زودی

زرد

زرد

نویسنده و کارگردان: مصطفى تقى زاده
تهیه کننده: کامران مجیدى
 
قاتل اهلی

قاتل اهلی

کارگردان : مسعود کیمیایی
تهیه‌کننده : منصور لشکری قوچانی
 
مالاریا

مالاریا

کارگردان : پرویز شهبازی
تهیه کننده : مسعود ردایی