اخباردرخشش "رگ خواب" در جشن منتقدین و نویسندگان سینمایی

درخشش "رگ خواب" در جشن منتقدین و نویسندگان سینمایی

923تعداد نمایش:
1396/05/27تاریخ:
فيلميران درخشش فيلم «رگ خواب» به عنوان بهترين فيلم يازدهمين جشن منتقدان و نويسندگان سينماي ايران و پيشتازى آن در كسب جوايز اصلى تنديس بهترين فيلم، بهترين كارگردانى، بهترين فيلمنامه، بهترين بازيگر نقش اول زن، ديپلم افتخار بهترين بازيگر نقش اول مرد و بهترين موسيقى متن را به كارگردان كاردان ، جناب آقاى حميد نعمت الله ، بازيگران و ديگر عوامل اين اثر تماشايى تبريك گفته و از حسن اعتماد ايشان به اين موسسه كمال تشكر را داريم.
با آرزوى موفقيت هاى روزافزون براي آقاي حميد نعمت الله و تمامي عوامل فيلم رگ خواب

اخبار