اخبار«آذر» با اندكى تغيير نسبت به نسخه جشنواره اكران مى شود

«آذر» با اندكى تغيير نسبت به نسخه جشنواره اكران مى شود

604تعداد نمایش:
1396/08/12تاریخ:
محمدحمزه ای کارگردان فیلم «آذر» با حضور در غرفه صبا در ارتباط با اکران این فیلم گفت: فیلم «آذر»اول آذر ماه در گروه سینمایی آزاد اکران می شود.امیدوارم زمان اکران  مناسب باشد تا فیلم بتواند در مدت زمان محدودی که دارد فروش خوبی داشته باشد. 

وی در ارتباط با بازخوردهای احتمالی این فیلم پس از اکران خاطرنشان کرد:در این مدت هرکاری بتوانم می کنم تا فیلم جذب حداکثری مخاطب را داشته باشد.«آذر» یک فیلم خانوادگی است و خانواده ها می توانند این فیلم را ببینند.مخاطب از دیدن فیلم «آذر» دل زده نخواهد شد.

حمزه ای در ارتباط با تغییراتی که فیلم در زمان اکران نسبت به اکران در جشنواره خواهد داشت گفت:تغییرات جزئی در آذر اعمال شده که خیلی بهتر از نمایش جشنواره ای آن شده است.

اخبار