اخبارعلى سرتيپى مقتدرترين و بانفوذترين مرد سينماى ايران

على سرتيپى مقتدرترين و بانفوذترين مرد سينماى ايران

1,140تعداد نمایش:
1396/05/22تاریخ:
اولین "پاور لیست" سینمای ایران توسط روزنامه هفت صبح منتشر شد.
 
روزنامه هفت صبح در شماره امروز خود (٢١ مرداد ماه) ليستى از ٢٠ چهره ى مقتدر و متنفذ سينماى ايران در عرصه تصميم و تاثير منتشر كرد.
اين ليست مجموعه اى از تهيه كنندگان ، پخش كنندگان، كارگردانان و بازيگران و فيلمنامه نويسانى را در بر گرفته است كه ميتوانند جريان سينماى ايران را كنترل و هدايت كنند.
در اين مجموعه كه از آن با عنوان "مهره هاى اصلى شطرنج سينما" ياد شده است ، على سرتيپى مديرعامل فيلميران و رئيس كانون پخش كنندگان به عنوان مقتدرترين و بانفوذترين مرد سينماى ايران انتخاب شده است

در رتبه هاى بعدى اين ليست مى توان به ترتيب به آقايان :
احسان محمدحسنى ( مديرعامل اوج)
ابراهيم حاتمى كيا (كارگردان)
رضا عطاران ( بازيگر)
اصغر فرهادى ( كارگردان)
شهاب حسينى ( بازيگر)
منوچهر محمدى ( تهيه كننده)
محمدرضا گلزار ( بازيگر)
سيدمحمود رضوى ( تهيه كننده)
سعيد ملكان ( تهيه كننده و مجرى طرح)
پيمان قاسم خانى ( نويسنده و كارگردان)
همايون اسعديان ( كارگردان و مسئول) ، اشاره كرد.
و از هشت چهره ى ديگر متشكل از آقايان :
فريدون جيرانى ( كارگردان و كارشناس)
مجيد مجيدى ( كارگردان)
بهروز افخمى (كارگردان و كارشناس)
رضا ميركريمى (كارگردان)
منوچهر شاهسوارى ( تهيه كننده)
جواد نوروزبيگى ( تهيه كننده)
مرتضى شايسته ( تهيه كننده)
نويد محمدزاده ( بازيگر)
به تعبير اين روزنامه تحت عنوان "نيمكت ذخيره هاى متنفذين" نام برده شده است.

اخبار